15 morsomme gateskilt

15 morsomme gateskilt

Her er et utvalg av 15 morsomme, meningsløse eller latterlige tegn. I ingen spesiell rekkefølge:

1 - 5

6 - 10

11 - 15